13 grudzień – pamiętamy!


X Marsz Pamięci – Krakowska AntyKomuna.
Witam.
Jak co roku zgromadzimy się w tą pamiętną datę, aby oddać hołd ofiarom komunistycznego reżimu oraz upamiętnić Tych, którzy niezłomnie walczyli z czerwoną zarazą. ???
Podkreślimy również Nas sprzeciw wobec dyktatury spod znaku unii europejskiej! ???
Spotykamy się Na Rynku Głównym pod Studzienką Badylaka 13 grudnia, o godzinie 18:45. Trasa przemarszu: Rynek Główny –> Plac Inwalidów. Pamiętamy!!!
Serdecznie Zapraszamy!
Adrian Handzel

Nowy Sącz


“Nie będzie przebaczenia” – Norbert “Smoła” Smoliński (2016)