Adam Słomka – list KPN do SN

W związku z objęciem przez Pana funkcji pełniącego obowiązki Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego proszę przyjąć gratulacje z racji podjęcia się tak odpowiedzialnej misji.


 

 

Konfederacja Polski Niepodległej

Niezłomni

Biuro Przewodniczącego Adama Słomki

Warszawa, ul. Sienna 45/5, tel. 601 646 080

                                                                                                                                             Pierwszy Prezes

Sądu Najwyższego

dr hab. Kamil Zaradkiewicz

PODZIĘKOWANIE

     W związku z objęciem przez Pana funkcji pełniącego obowiązki Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego proszę przyjąć gratulacje z racji podjęcia się tak odpowiedzialnej misji.

    Reprezentując weteranów walki o wolność skupionych w Konfederacji Polski Niepodległej i Solidarności Walczącej oraz w imieniu Centrum Ścigania Zbrodniarzy Komunistycznych i Faszystowskich pragnę w szczególności podziękować Panu Prezesowi za wydanie zarządzenia nr 52 o usunięcie z widoku publicznego holu Sądu Najwyższego gorszących portretów naszych oprawców.

Osobiście jako podsądny SN PRL poznałem bezmiar bezprawia tej instytucji totalitarnego reżimu oraz jej dyspozycyjnych „sędziów”.

    W imieniu uczestników miasteczka protestu pod Sądem Najwyższym Trzeciej RPRL pn. „Zamknąć Michnika – uniewinnić Miernika!” (w latach 2016-2017) wyrażam uznanie dla podkreślenia przez Pana iż cyt: „w ramach funkcjonowania Sądu Najwyższego kluczowe znaczenie ma dbałość o wizerunek oraz kształtowanie zaufania obywateli do niezależnego wymiaru sprawiedliwości”.

    Sąd Najwyższy od czasu Okrągłego Stołu pozostawał nieprzerwanie przez 30 lat w rękach kasty zbrodniarzy komunistycznych, którzy w swoim interesie blokowali wymierzenie elementarnej sprawiedliwości prominentom PRL (Jaruzelski, Kociołek, SBmani, prokuratorzy, sędziowie, agenci itp.).

   Osobiście czekam od 35 lat na ścigane grupy funkcjonariuszy publicznych PRL i III RP w Katowicach (Stalinogrodzie) winnych tuszowania i bezkarności zabicia mojej mamy Krystyny Słomka przez pułkownika SB w 1986r., co blokuje szajka kasty na czele z naszym oprawcą i prezesem SN Józefem Iwulskim.

     Wnioskuję również w imieniu rodzin ofiar zbrodni sądowych skupionych w naszym stowarzyszeniu o umieszczenie w holu Sadu Najwyższego galerii zdjęć lub nazwisk blisko dziesięciu tysięcy (9800) Niezłomnych bohaterów walki o Niepodległość zamordowanych na podstawie wyroków zatwierdzonych przez Tajną Sekcję „Sądu” Najwyższego PRL .

Z wyrazami szacunku

Cieszyn Zachodni , 8 V 2020 r.