Pod prąd

Film Macieja Gawlikowskiego, który powstał na 30 lecie KPN

Pierwsza część

Druga

Trzecia

Czwarta

Piąta

Szósta