Uchwała Sejmu RP dla uczczenia 40 rocznicy powstaniaKonfederacji Polski Niepodległej