Uroczystość z okazji 21 Rocznicy wmurowania Aktu Erekcyjnego w Kamieniu Węgielnym na Placu Inwalidów w Krakowie

W imieniu Społecznego Komitetu Budowy Pomnika “TYM CO STAWIALI OPÓR KOMUNIZMOWI W LATACH 1944-1956”, serdecznie zapraszam na uroczystość z okazji 21. Rocznicy wmurowania Aktu Erekcyjnego w Kamieniu Węgielnym na Placu Inwalidów w Krakowie. Uroczystość rozpocznie się w dniu 21 września 2022 roku /środa/ o godzinie 17.00 na Placu Inwalidów w Krakowie.

Z A P R O S Z E N I E

                  Szanowni Państwo!
 
                   W imieniu Społecznego Komitetu Budowy Pomnika “TYM CO STAWIALI OPÓR KOMUNIZMOWI W LATACH 1944-1956”, serdecznie zapraszam na uroczystość z okazji 21. Rocznicy wmurowania Aktu Erekcyjnego w Kamieniu Węgielnym na Placu Inwalidów w Krakowie. Uroczystość rozpocznie się w dniu 21 września 2022 roku /środa/ o godzinie 17.00 na Placu Inwalidów w Krakowie.
Prosimy o przyniesienie zniczy w kolorach białych i czerwonych, które zapłoną wokół Kamienia Węgielnego.
 
Pragniemy przypomnieć, że z 13 członków pierwszego Komitetu Budowy Pomnika żyje jeszcze tylko dwóch;
– pan kpt. Andrzej Kostrzewski ps. “Nadzieja”, której nigdy nie traci,
– pan Adam Macedoński, Honorowy Obywatel Miasta Krakowa, Kawaler Orderu “Orła Białego”.
 
 
Z wyrazami szacunku
Małgorzata Janiec
Społ. Komitet Budowy Pomnika
“Tym Co Stawiali Opór Komunizmowi w Latach 1944-1956”

AKT EREKCYJNY

złożony w miejscu, w który stanie pomnik

TYM CO STAWIALI OPÓR KOMUNIZMOWI

W LATACH 1944 – 1956”.

Działo się to w Krakowie Roku Pańskiego 2001 w miesiącu wrześniu

dnia 20, gdy w Rzymie na tronie Piotrowym od przeszło dwudziestu trzech

lat, zasiada syn Narodu Polskiego Karol Wojtyła –

JAN PAWEŁ II papież – Polak.

Archidiecezją Krakowską włada ksiądz Franciszek kardynał Macharski.

Kraj nasz – Polska po latach zniewolenia, dzięki zwycięstwu „SOLIDARNOŚCI” w 1989 roku, odzyskała niepodległość. Powróciła

w obręb cywilizacji zachodniej i rządzi się prawem demokratycznym.

Prezydentem III Rzeczypospolitej wybranym przez Naród w wolnych demokratycznych wyborach jest pan Aleksander Kwaśniewski,

a premierem Rządu jest pan Jerzy Buzek.

Urząd Wojewody Małopolskiego sprawuje pan Ryszard Masłowski,

a Marszałkiem sejmiku samorządowego jest pan Marek Nawara.

Władzę w Stołecznym, Królewskim Mieście Krakowie sprawuje Rada

Miasta, której przewodniczącym jest pan Stanisław Handzlik,

a prezydentem miasta jest pan profesor Andrzej Gołaś.

Miejsce, w który odbywa się dzisiejsza uroczystość jest Plac Inwalidów

leżący w obrębie Dzielnicy Krowodrza, w której Przewodniczącą Rady,

jest pani Barbara Biel.

Dowódcą II Korpusu Zmechanizowanego Wojska Polskiego

jest generał dywizji, pan Mieczysław Stachowiak.

Inicjatywa budowy Pomnika, za sprawą pana Józefa Staszewskiego,

zrodziła się w środowisku Młodocianych Więźniów Politycznych

lat 1944 – 1956 – „Jaworzniacy”.

Inicjatywę tę podjęły krakowskie środowiska kombatanckie i organizacje

społeczne o rodowodzie niepodległościowym.

Utworzono Komitet Organizacyjny Budowy Pomnika, który działa

przy Krakowskim Oddziale Związku Więźniów Politycznych Okresu

Stalinowskiego.

Przyjęto, że pomnik w przesłaniu ideowym i plastycznym ma upamiętniać

to pokolenie Polaków i ich różnorodne organizacje, które w latach

1944 – 1956 czynnie przeciwstawiało się siłą narzuconemu narodowi systemowi komunistycznemu, płacąc za ten sprzeciw niejednokrotnie krwią, życiem i wieloletnią poniewierką więzienną.

Projekt wstępny pomnika wykonał artysta rzeźbiarz, pan

Edward Krzak.

Założony przez Komitet cel spotkał się z przychylnym przyjęciem Wojewody Małopolskiego pana Ryszarda Masłowskiego, czego wyrazem

jest objęcie przezeń patronatem tego przedsięwzięcia.

Dziś stoimy w miejscu, gdzie jeszcze przed dwunastu laty stał monument

ku czci Armii Czerwonej, która wprawdzie przyniosła wyzwolenie

od hitlerowskiego nazizmu, ale też natychmiast zainstalowała równie

wrogi narodowi system polityczny – komunizm.

Dziś kładziemy w tym miejscu ten Akt i kamień pod Pomnik, który ma

przypominać tamten czas – czas zniewolenia Narodu i Tych, którzy mieli

odwagę przeciwstawiać się złu.

Podjęta przez Komitet inicjatywa budowy Pomnika zaczyna z wolna przyoblekać się w kształt realny. Zawdzięczamy to przychylności władz

miasta, jego Radzie, a zwłaszcza radnym z Komisji Kultury i Ochrony

Zabytków i jej przewodniczącemu, panu Piotrowi Boroniowi.

Komitet wyraża swą wdzięczność służbom miejskim, zwłaszcza Wydziałowi

Architektury, Geodezji i Budownictwa oraz Zarządowi Dróg

i Komunikacji w Krakowie za nadzwyczaj przychylne i szybkie załatwienie

wszelkich formalności dotyczących budowy pomnika.

Wspomnieć jeszcze wypada, że patronat medialny nad działalnością

Komitetu sprawuje Redakcja „Dziennika Polskiego”, w której imieniu

działa pani Wanda Trojan.

Poświęcenia miejsca, w którym składamy ten dokument dokonał

ksiądz Infułat Stanisław Małysiak – duszpasterz środowisk kombatanckich

Krakowa.

Podpisy członków komitetu budowy pomnika.

Marian Barbach Ryszard Bitka Marek Eminowicz Franciszek Gawłowicz

Czesław Hołub „Huczny” Juliusz Gerung Andrzej Kostrzewski

Zygmunt Kural „Orlik” Adam Macedoński Stanisław Palczewski

Jerzy Pruszyński Stanisław Szuro Józef Szymczyk