Wykręty Majchrowskiego, aby nie budować pomnika AK

                 Kraków, 14.10.2020 r.

POROZUMIENIE ORGANIZACJI KOMBATANCKICH

I NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH W KRAKOWIE

 

 

 

                                                                                 Prezydent Miasta Krakowa

                                                                                     Jacek Majchrowski

 

Dotyczy: posługiwanie się niesłusznym prawem w celu walki z pomnikiem Armii Krajowej, Pana pismo znak KD-03.1.5.2020 z 14.09.2020

                        

Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie ocenia Pana odpowiedź na naszą skargę w sprawie wykorzystania 3. Kraków Green Film Festival do walki z pomnikiem AK jako niegodny profesora nauk prawnych szereg wykrętów. Pan powinien był zdawać sobie sprawę, że siedmiodniowy wesoły piknik ekologiczny połączony ze sprzedażą alkoholu dzięki zgodzie Urzędu odbył się wokół kamienia węgielnego pomnika zawierającego ziemię zroszoną krwią Żołnierzy AK z blisko 40 pól bitewnych. Dla nas, dla kombatantów i weteranów walk o Niepodległą Polskę jest to równoznaczne z urządzeniem pikniku wokół Grobu Nieznanego Żołnierza.

Pan raczy się powoływać na procedury i przepisy prawne określone w Zarządzeniu nr 226/2020 z dnia 29.01.202020 r. w sprawie czasowego udostępniania nieruchomości. Pisze Pan, że Fundacja Green Festival złożyła pismo i że chciała by to było koło pomnika Psa, a w ogóle to Bulwar Czerwieński jest przeznaczony dla celów rekreacyjnych i dla rozrywki. Mógł Pan odmówić. Bulwary Wiślane to ogromna, pusta przestrzeń, a mimo to na wyświetlanie filmów i piknik ekologiczny wybrano właśnie miejsce przeznaczone na postawienie pomnika. A zrobiono to celowo, aby pokazać, że w Krakowie rządzą duchowi spadkobiercy komuny i pod Wawelem nie będzie miejsca dla pomnika polskich bohaterów.

Pan ma dogłębne wykształcenie prawnicze, a mimo to usprawiedliwia Pan swoje działania przepisami, które są bez znaczenia w tej sprawie. Co najdziwniejsze, że Pan jako członek Komitetu Honorowego 27 września 2013 r. złożył swój podpis pod Aktem Erekcyjnym budowy Pomnika Armii Krajowej i publicznie zagwarantował, że ten pomnik będzie postawiony. Wielokrotnie, na różnych uroczystościach patriotycznych pytany o dalszy los pomnika AK dawał Pan słowo, że ten pomnik stanie i że Pan robi wszystko, aby tak się stało. A miał Pan blisko sześć lat na wybudowanie tego pomnika. Dziś po siedmiu latach słyszymy od Pana, że ten pomnik jest zbyt agresywny.

Jako prawnik powinien Pan znać dobrze teorię prawa. Wydawane przez Pana decyzje powinny być oparte przede wszystkim o normy moralne i wartości takie jak: prawda, dobro, sprawiedliwość, godność człowieka. Chcielibyśmy przytoczyć formułę filozoficznoprawną autorstwa niemieckiego prawnika i filozofa, którego nazwisko powinien Pan znać, a która ma zastosowanie w tej sprawie. Głosi ona, że jeśli norma prawna w drastyczny sposób łamie podstawowe normy moralne, to nie obowiązuje. Taka norma nie dostępuje godności bycia prawem, może być odrzucona i tym samym obywatele nie mają obowiązku jej przestrzegania, a administracja np. samorządowa jej stosowania. Prawo bowiem nie jest tylko zbiorem ustaw i precedensów, ale służy realizacji wartości akceptowanych przez wspólnotę polityczną. Obowiązuje Pana i nas wszystkich zasada: jeśli prawo narusza elementarne zasady sprawiedliwości, staje się bezprawiem. Uchwały Rady Miejskiej zabraniające budowy pomnika AK były właśnie takim bezprawiem. I dziwimy się po raz kolejny, że Pan tak ochoczo im przyklasnął..

W swoim piśmie Pan nie odpowiada na nasze zarzuty, a jest próba uzasadnienia dlaczego piknik ekologiczno-alkoholowy z pokazami filmowymi wokół kamienia węgielnego pomnika AK jest dobrą rzeczą. Jako ostatnie argumenty podaje Pan, że nie narusza niczyich wartości, nie jest umocowany ideologicznie i         jednoczy starania o lepszą przyszłość.

Otóż ten piknik narusza i to mocno wartości środowisk patriotycznych, kombatantów i weteranów walk o Niepodległą Polskę, bo nie robi się takich rzeczy przy kamieniu węgielnym, który symbolizuje bezmiar ofiar, poświęcenia, przelanej krwi, ogromnej tragedii setek tysięcy żołnierzy podziemnej armii. I to wszystko było „umocowane ideologicznie”, że użyjemy sformułowania z Pana pisma. Bo za tym stała wrogość do tego pomnika, w tym miejscu. To nie było troska o Ziemię i starania o „świetlaną przyszłość”. Bo te sformułowania na końcu Pana pisma przypomniały nam frazesy serwowane przez zdrajców z komunistycznej partii w czasach PRL. Pan powinien o tym wiedzieć bardzo dobrze.

Nie ma Pan prawa, ani lewicowi radni miasta Krakowa decydowania o tym wyjątkowym miejscu dla żołnierzy Armii Krajowej i dla ich następców. To nie Zintegrowany System Zarządzania, nie Zarząd Zieleni Miejskiej lecz patrioci byli torturowani, zabijani, wtrącani do więzień, łamano kariery zawodowe i niszczono ich życie. To nam daje prawo decydowania o tym co się godzi, a czego się nie godzi w poświęconym miejscu wmurowania kamienia węgielnego pod pomnik AK i obowiązkiem władz samorządowych jest to prawo uszanować.

Dlatego przede wszystkim oczekujemy refleksji z Pana strony, uczciwości i po raz kolejny apelujemy do Pańskiego sumienia. Pomnik Armii Krajowej powinien stanąć, tam gdzie Pan i Rada Miasta Krakowa przyrzekała, na Bulwarze Czerwieńskim. Wiarołomstwo nie popłaca. Pan, profesor nauk prawnych, autor książek historycznych powinien to wiedzieć, że już czas dać świadectwo prawdzie.

I tego oczekujemy.

Przypominamy o obowiązku udzielenia odpowiedzi zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Sekretarz POKiN                                                                             Przewodnicząca POKiN

Edward Jankowski                                                                                 Małgorzata Janiec

 

POROZUMIENIE ORGANIZACJI KOMBATANCKICH

I NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH W KRAKOWIE

1. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Małopolska

2. Związek Żołnierzy Armii Krajowej Zarząd Główny w Krakowie

3. Ogólnopolski Okręg Żołnierzy Armii Krajowej Obszaru Lwowskiego

4. Kadeci II RP Żołnierze Armii Krajowej

5. Stowarzyszenie „Szare Szeregi” Armii Krajowej

6. Krajowy Związek Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie

7. Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość „WiN”

8. Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych „NSZ”

9. Polski Związek Więźniów Komunizmu

10. Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego

11. Związek Młodocianych Więźniów Politycznych
1944-56 „JAWORZNIACY”

12. Małopolski Niezależny Związek Represjonowanych Żołnierzy Górników

13. Instytut Katyński w Polsce

14. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego

15. Komitet Opieki Nad Kopcem Józefa Piłsudskiego

16. Związek Piłsudczyków Oddział Kraków

17. Komitet Opieki Nad Miejscami Zbrodni Komunizmu

13. Związek Legionistów Polskich i Ich Rodzin.

19.Towarzystwo Upamiętniania Konfederacji Barskiej

20. Związek Konfederatów Polski Niepodległej
z lat 1979-89

21. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych

22. Harcerski Krąg Seniorów Kombatantów im. Seweryna Udzieli Chorągwi Krakowskiej ZHP