Antoni Lenkiewicz odznaczony Orderem Orła Białego


Historyk, prawnik, publicysta, działacz opozycji antykomunistycznej Antoni Lenkiewicz, w uznaniu znamienitych zasług dla niepodległości Rzeczypospolitej, za niezłomność w obronie praw człowieka i wolności słowa w PRL oraz zaangażowanie w sprawy publiczne i wierność suwerennej Polsce, został we wtorek odznaczony Orderem Orła Białego.

Antoni Lenkiewicz urodził się 25 października 1934 roku w Ostrołęce. Od 1946 roku działał w Związku Harcerstwa Polskiego, w latach 1949–52 był organizatorem i członkiem konspiracyjnego Związku Skautów Polski Walczącej w Pasłęku i Morągu. Aresztowany 16 października 1952 roku, wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Olsztynie 20 lipca 1953 roku został skazany na 12 lat więzienia. Na mocy amnestii karę złagodzono do 6 lat pozbawienia wolności – przebywał m.in. w zakładach karnych w Barczewie i Iławie, Rawiczu i Jaworznie oraz w obozie pracy w Rudzie Śląskiej, jako więzień zatrudniony w kopalni. Więzienie opuścił w maju 1956 roku.

W grudniu 1956 roku, w trakcie studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, Antoni Lenkiewicz założył i prowadził “bez zezwolenia” Akademicką Drużynę Harcerską. “Nawiązał kontakt z emigracyjnym harcerstwem, otaczał się członkami byłych nielegalnych organizacji” – zapisano w aktach Służby Bezpieczeństwa. W styczniu 1959 roku zorganizował studencko-harcerską Spółdzielnię Pracy “EWEKS”, która miała być, według operacyjnych danych SB, “legalną i materialną bazą do działalności politycznej skierowanej przeciwko PRL”. Pod pretekstem “nadużyć gospodarczych” został aresztowany i skazany w październiku 1961 roku przez Sąd Wojewódzki na 2,5 roku pozbawienia wolności i grzywnę. Karę odbywał w zakładach karnych we Wrocławiu, Wołowie i Ośrodku Pracy Więźniów w Jaroszowie. Z więzienia wyszedł warunkowo w czerwcu 1963 roku.

Ukończył studia prawnicze i historyczne a w 1973 roku, jak podaje Encyklopedia Solidarności, uzyskał tytuł doktora nauk prawnych.

W latach 70. Antoni Lenkiewicz był kolporterem podziemnych pism, współpracownikiem Klubu Samoobrony Społecznej we Wrocławiu; od września 1979 roku członkiem Konfederacji Polski Niepodległej. W sierpniu 1980 roku był doradcą prawnym Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego we Wrocławiu, a od września działał w Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowego “Solidarność”, gdzie był m.in. członkiem Zarządu Regionu Dolnośląskiego i delegatem na I Krajowy Zjazd “Solidarności”.

27 września 1981 roku podpisał deklarację założycielską Klubów Służby Niepodległości, został organizatorem KSN we Wrocławiu.

Internowany pierwszego dnia stanu wojennego, spędził w ośrodkach odosobnienia we Wrocławiu, Grodkowie, Strzelcach Opolskich, Nowym Łupkowie, Załężu k. Rzeszowa i Kielcach-Piaskach ponad rok – zwolniono go 23 grudnia 1982 roku. Do 1990 roku nie mógł znaleźć zatrudnienia. W latach 1983–90 był członkiem i organizatorem struktur Solidarności Walczącej; w latach 1983–89 animatorem Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego przy Duszpasterstwie Ludzi Pracy przy parafii św. Klemensa Dworzaka we Wrocławiu. Jako inicjator obchodów 50. rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego został 11 listopada 1985 roku zatrzymany przez funkcjonariuszy SB – w areszcie spędził kolejne dziewięć miesięcy.

W 1990 roku został stypendystą Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku. W latach 1990–94 był radnym i przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wrocławia.

Antoni Lenkiewicz jest autorem kilkuset artykułów i monografii historycznych – m.in.: “Józef Piłsudski. Życie – myśli – czyny”, “Kawalerowie Polski Niepodległej”, “Komendanci Główni Armii Krajowej”, “Naczelni Wodzowie Polski Niepodległej”, “Józef Piłsudski (1867–1935)”, “Generał Władysław Anders”, “Kazimierz Pułaski (1745–1779)” – oraz książek komentujących wydarzenia bieżące – m.in “Polacy na przełomie XX i XXI wieku”, “Typy i typki postkomunizmu”.

W 2006 roku został odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Cztery lata później uhonorowano go Krzyżem Solidarności Walczącej.

“W uznaniu znamienitych zasług dla niepodległości Rzeczypospolitej, za niezłomność w obronie praw człowieka i wolności słowa w PRL oraz zaangażowanie w sprawy publiczne i wierność suwerennej Polsce” Antoni Lenkiewicz, został we wtorek odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę Orderem Orła Białego. (PAP)

mwp/ pat/

Tekst pochodzi z: https://dzieje.pl/wiadomosci/historyk-dzialacz-antykomunistyczny-antoni-lenkiewicz-kawalerem-orderu-orla-bialego