Walne Zgromadzenie Związku Konfederatów Polski Niepodległej 1979-89

Zgodnie z podjętą Uchwałą w dniu 7.04.2022 r. Zarząd Główny Związku Konfederatów Polski Niepodległej 1979-89 zwołuje zwyczajne Walne Zebranie Członków na dzień 11 czerwca 2022 r. (sobota).

 

Komunikat Zarządu Głównego o zwołaniu Walnego Zebrania Członków naszego Związku 

 

             Zgodnie z podjętą Uchwałą w dniu 7.04.2022 r. Zarząd Główny Związku Konfederatów Polski Niepodległej 1979-89 zwołuje zwyczajne Walne Zebranie Członków na dzień 11 czerwca 2022 r. (sobota).

             Zebranie odbędzie się w Urzędzie Wojewódzkim przy ul. Basztowej 22   w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II na I piętrze. od godz. 12.00.

Pierwszy termin: godz. 12.00

Drugi termin: godz. 12.15.

 

Proponowany porządek obrad: 

  • wybór Przewodniczącego  Zebrania
  • uchwalenie regulaminu obrad,
  • wybór komisji skrutacyjnej,
  • sprawozdania władz,
  • uchwała o liczebności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
  • wybór nowych władz, 
  • wolne wnioski.

 

Uwaga: z żalem informujemy, że nie możemy zapewnić noclegu członkom zamiejscowym.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie odebrania zawiadomienia odwrotnym e-mailem.

 

                                                            

                                                       W imieniu Zarządu Głównego  Prezes ZKPN 1979-89

                                                                             Janusz Fatyga