Wniosek Adama Słomki o lustracje Jerzego Buzka TW SB ps. “Docent”

Ponieważ doszły do nas informacje, że coraz trudniej zdobyć materiały dotyczące lustracji Jerzego Buzka, Adam Słomka  postanowił je po raz kolejny opublikować. Są one do pobrania pod tym wpisem. Wszelkie kopiowanie, publikowanie i cytowanie jest dozwolone za podaniem źródła.

TB

źródło zdjęcia - "Do Rzeczy""
źródło zdjęcia – “Do Rzeczy””

“Jerzy Buzek został zwerbowany przez Wywiad Wojskowy PRL w okresie jego wyjazdu na stypendium naukowe do Wielkiej Brytanii (1971-72r).”

Użyty przez Służbę Bezpieczeństwa po wydarzeniach 1976 r (protesty na uczelniach) do operacji rozpracowania środowisk akademickich m.in. w ramach sprawy obiektowej ‘Politechnika’.”

“Dzisiaj jesteśmy w stanie podać numer rejestracyjny teczki TW Jerzego Buzka – jest to numer KA 47524”

“Jednoznaczną rolę Jerzy Buzek odegrał w aresztowaniu przywódców śląskiego podziemia solidarnościowego.”

Pliki do pobrania