Adam Słomka: Ziobro to zły duch reformy sądownictwa

Sprawa pomnika AK w Krakowie

Sprawa pomnika AK w Krakowie

Niestety nawet jeden z radnych z Klubu PiS uważa, że sprawa pomnika AK została już rozstrzygnięta, bo kluby PO i Nowoczesnej,  klub Jacka Majchrowskiego ( J. M. ma 16-letni staż w partii komunistycznej) i klub od Gibały powiedziały nie pomnikowi, kontynuując tradycje  z lat rządów komunistycznych zdrajców.

                   Pytanie pozostaje do czytelników tego tekstu, czy pozwolimy na kontynuowanie neokomuny w Niepodległej Polsce i umyjemy ręce…

Czytaj dalej

Ani jeden sędzia czy prokurator komunistyczny nie poniósł odpowiedzialności

Czytaj dalej

Dlaczego sędziowie ze Stanu Wojennego wciąż chodzą na wolności!?

13 grudzień 2019 przed willą Ciastonia

13 grudzień – pamiętamy!

Czytaj dalej

Adam Słomka, BOHATEROWIE ZAPOMNIANI, 11.11.2019, TV Katowice

List otwarty w sprawie pana Mariana Banasia

Marian Banaś

Niniejszym składamy protest przeciw niesprawiedliwemu i niegodziwemu traktowaniu osoby Pana Mariana Banasia prezesa Naczelnej Izby Kontroli. Nie jest naszym zadaniem ocena prawidłowości oświadczeń majątkowych Pana Mariana Banasia. Nie chcemy także podważać prawa do uczciwej krytyki jego zachowania jako osoby publicznej. Natomiast wyrażamy stanowczy protest przeciw publicznemu szkalowaniu i linczowaniu człowieka bez wyroku sądowego i prawa do obrony…. Czytaj dalej

Adam Słomka: PiS to partia Okrągłego Stołu

Apel Społecznego Komitetu Budowy Pomnika “Tym Co stawiali opór komunizmowi w latach 1944-1956”

Apel Społecznego Komitetu Budowy Pomnika “Tym Co stawiali opór komunizmowi w latach 1944-1956”
Zwracam się do wszystkich z prośbą o przesyłanie linku do PETYCJI i podpisywanie jej.
 Wobec kuriozalnej odpowiedzi na pismo z dnia 20.09.2019 r  Społecznego Komitetu Budowy Pomnika “Tym Co stawiali opór komunizmowi w latach 1944-1956” i powoływanie się w nim na wyrażonym przez m i e s z k a ń c ó w  Krakowa sprzeciwem? – proszę o ten naprawdę mały wysiłek!

Czytaj dalej