Spotkanie pod kamieniem węgielnym pomnika AK – 14 lutego 2022 r. – od godz. 14.00

Spotkanie pod kamieniem węgielnym pomnika AK – 14 lutego 2022 r. – od godz. 14.00

 Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Małopolska zaprasza do uroczystości w  80. rocznicę przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Spotkajmy się pod kamieniem węgielnym pomnika Armii Krajowej na Bulwarze Czerwieńskim, nad Wisłą w poniedziałek 14 lutego od godz. 14.00, zachowując ograniczenia spowodowane pandemią. Zapalimy znicze i złożymy kwiaty.  Czytaj dalej

Apel o dekomunizację Powązek Wojskowych w Warszawie

Apel o dekomunizację Powązek Wojskowych w Warszawie

Do najwyższych władz Rzeczpospolitej Polskiej

My, niżej podpisani, apelujemy do najwyższych władz Rzeczpospolitej Polskiej o prawo i sprawiedliwość.

Cmentarz Powązki Wojskowe w Warszawie to wyjątkowa polska nekropolia. Taki charakter miała w wolnej, niepodległej II Rzeczpospolitej, bo po 1945 r. została – jak cała Polska – zawłaszczona przez komunistów. Ten stan trwa do dziś. Czytaj dalej

Zmarł śp. Zygmunt Goławski

Zmarł śp. Zygmunt Goławski

Urodzony 11 grudnia 1924 w Gołaszynie – polski wojskowy i działacz społeczny, żołnierz NSZ, działacz opozycji antykomunistycznej, Sybirak. W 1942 ukończył Zasadniczą Szkołę Rzemieślniczą. Prowadził zakład szklarski. Od 1942 do 1944 był kwatermistrzem oddziału Narodowych Sił Zbrojnych. W 1944 został aresztowany przez Sowietów. Był więziony w Siedlcach, a następnie został wywieziony do obozu w Borowiczach. W 1946 wrócił do Polski. Czytaj dalej

Uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w dniu 1 marca 2021 roku w Krakowie

Uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w dniu 1 marca 2021 roku w Krakowie

Plan uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w dniu 1 marca 2021 roku w Krakowie   /jeżeli nie  nastąpią zmiany/;

 – godz. 11.00  –  Kościół Najświętszego Serca Jezusowego, Kraków, ul. Garncarska 24 –  Msza św.,

– po Mszy św. przejście do Parku im. dr Henryka Jordana pod pomniki Żołnierzy Wyklętych – złożenia wieńców i zapalenie Światełek  Pamięci, Czytaj dalej

Opozycja Niepodległościowa domaga się dymisji Kamińskiego, Dworczyka i Szymczyka!

Opozycja Niepodległościowa domaga się dymisji Kamińskiego, Dworczyka i Szymczyka!

My, niżej podpisani działacze opozycji niepodległościowej i antykomunistycznej, więźniowie polityczni z czasów PRL, twórcy i działacze społeczni, zwracamy się do Panów Premierów z wnioskiem o natychmiastową dymisję szefów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego, podległego mu szefa policji – Komendanta Głównego, gen. Jarosława Szymczyka oraz szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka….. Czytaj dalej

Niemcy muszą wypłacić odszkodowanie za zbrodnie wojenne

Niemcy muszą wypłacić odszkodowanie za zbrodnie wojenne

Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie zwróciło się do Pana pismem z dn. 24.09.2020 r. przypominającym o konieczności wywiązania się z danego przyrzeczenia o konieczności rozpoczęcia egzekucji należnych Polsce reparacji od Republiki Federalnej Niemiec. Na tą pierwszą część pisma nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi….. Czytaj dalej