Sprawa pomnika AK w Krakowie

Sprawa pomnika AK w Krakowie

Niestety nawet jeden z radnych z Klubu PiS uważa, że sprawa pomnika AK została już rozstrzygnięta, bo kluby PO i Nowoczesnej,  klub Jacka Majchrowskiego ( J. M. ma 16-letni staż w partii komunistycznej) i klub od Gibały powiedziały nie pomnikowi, kontynuując tradycje  z lat rządów komunistycznych zdrajców.

                   Pytanie pozostaje do czytelników tego tekstu, czy pozwolimy na kontynuowanie neokomuny w Niepodległej Polsce i umyjemy ręce…

Czytaj dalej

Ani jeden sędzia czy prokurator komunistyczny nie poniósł odpowiedzialności

Czytaj dalej

13 grudzień – pamiętamy!

Czytaj dalej

List otwarty w sprawie pana Mariana Banasia

Marian Banaś

Niniejszym składamy protest przeciw niesprawiedliwemu i niegodziwemu traktowaniu osoby Pana Mariana Banasia prezesa Naczelnej Izby Kontroli. Nie jest naszym zadaniem ocena prawidłowości oświadczeń majątkowych Pana Mariana Banasia. Nie chcemy także podważać prawa do uczciwej krytyki jego zachowania jako osoby publicznej. Natomiast wyrażamy stanowczy protest przeciw publicznemu szkalowaniu i linczowaniu człowieka bez wyroku sądowego i prawa do obrony…. Czytaj dalej

Apel Społecznego Komitetu Budowy Pomnika “Tym Co stawiali opór komunizmowi w latach 1944-1956”

Apel Społecznego Komitetu Budowy Pomnika “Tym Co stawiali opór komunizmowi w latach 1944-1956”
Zwracam się do wszystkich z prośbą o przesyłanie linku do PETYCJI i podpisywanie jej.
 Wobec kuriozalnej odpowiedzi na pismo z dnia 20.09.2019 r  Społecznego Komitetu Budowy Pomnika “Tym Co stawiali opór komunizmowi w latach 1944-1956” i powoływanie się w nim na wyrażonym przez m i e s z k a ń c ó w  Krakowa sprzeciwem? – proszę o ten naprawdę mały wysiłek!

Czytaj dalej

Sprostowanie do informacji TVP z 19.10.2019 r. o 40-leciu Konfederacji Polski Niepodległej i o Ruchu Młodej Polski i jej roli obok KPN w ruchu niepodległościowym

Sprostowanie do informacji TVP z 19.10.2019 r. o 40-leciu  Konfederacji Polski Niepodległej i o Ruchu Młodej Polski i jej roli obok KPN w ruchu niepodległościowym

Uczestnicy Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela z różnych ośrodków z całej Polski, po raz pierwszy od  powstania Konfederacji Polski Niepodległej ogłoszonego 1 września 1979 r. spotkali się 9 grudnia 1979 r. w Krakowie w małym drewnianym domie Stanisława Tora byłego żołnierza armii Andersa przy ul. Księcia Józefa 162, aby policzyć swoje siły i zadecydować o najbliższej taktyce. Czytaj dalej

Rekomunizacja – Adam Słomka wRealu24

Apel o wzięcie udziału w rozprawie – 8.10.19 – Sucha Beskidzka

Apel o wzięcie udziału w rozprawie – 8.10.19 – Sucha Beskidzka

Apel o wzięcie udziału w rozprawie w Suchej Beskidzkiej  8 października 2019 r.

Prokuratorzy na froncie walki z patriotyzmem.

Młody patriota i społecznik, prezes Stowarzyszenia Małopolscy Patrioci Adrian Handzel został oskarżony przez prokuratora z Warszawy za to, że stanął w obronie dobrego imienia Narodu Polskiego pomówionego przez Ukraińca Igora Isajewa o współodpowiedzialność za zbrodnie III Rzeszy Niemieckiej, w tym współudział w holokauście. Czytaj dalej

Apel o wzięcie udziału w posiedzeniu sądu w Ostrowcu Świętokrzyskim 3 kwietnia 2019

Apel o wzięcie udziału w posiedzeniu sądu w Ostrowcu Świętokrzyskim 3 kwietnia 2019

Nie ma tajnych posiedzeń sądu – oto co mówi Konstytucja III RP.
Utajnia się po to, aby ukryć prawdę przed społeczeństwem. Będzie rozpatrywana sprawa przeciw prokuratorowi Waldemarowi Krigerowi o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 231 KK. Kriger zasłynął z dwukrotnego wytoczenia spraw weteranom walk o Niepodległą Polskę o znieważenie bolszewickiego pomnika z pobudek chuligańskich. Potem wytoczył sprawę o zniesławienie za krytyczną ocenę jego oskarżycielskich produktów. Każda z tych spraw zakończyła się umorzeniem.  Czytaj dalej